Bidrag fra Statens Kunstfond

Adam Rydeblog0 Comments

Bidrag fra Statens Kunstfond


I dag er en god dag for vores store planer om at følge NEOARCTIC til Aarhus med det meste af Hotel Pro Forma og en masse aktiviteter under armen: Vi har netop fået tilsagn om at vi modtager en bevilling på 200.000 kr. fra puljen “Tværkunstneriske projekter – musik/scenekunst” under Statens Kunstfond.

Med dette bidrag er vi rigtig godt på vej med finansieringen af projektet, som rækker langt ud over hvad en almindelig forestillingsturne sædvanligvis byder på af udfordringer. Selve produktionen af NEOARCTIC i 2016 blev båret af bidrag fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og det der i sin tid hed Musikdramatisk Pulje, samt en række private fonde, heriblandt Fonden Aarhus 2017, men turen til Aarhus er andet og mere end blot en opsætning.

Projekt med mange elementer
Når vi her endelig får chancen for at spille for et dansk publikum, og vi samtidig behandler et så komplekst emne som klodens tilstand, vil vi gerne tage os tid til at møde publikum og få dem i tale. De aktiviteter, vi planlægger i perioden op til og efter at forestillingen spiller, skal på forskellig vis engagere vores publikum og klæde dem på til den heftige oplevelse, det kan være at se NEOARCTIC.

Herudover rykker vi vores praktikantforløb til Aarhus for en stund i forbindelse med opsætningen, og vi omdanner Studie 2 i Filmbyen, som ligger sammen med Studie 1, hvor forestillingen spiller, til en lounge med elementer fra NEOARCTIC som visuel ramme. Alt dette kræver ressourcer, som igen kræver et økonomisk grundlag, så det er skønt at blive prioriteret blandt en lang række ansøgere til de midler, der deles ud.

Prisværdig satsning
Manager for Hotel Pro Forma, Rasmus Adrian, er godt tilfreds:
“Tilskuddet fra Statens Kunstfond til at præsentere NEOARCTIC i Aarhus giver os det nødvendige rygstød til at præsentere en unik scenekunstoplevelse i byen. Sammen med et flot tilskud fra Aarhus 2017 og et bidrag fra Nordisk Kulturfond, giver det os mulighed for at arbejde med en utraditionel og nyskabende formidling af NEOARCTIC, der bl.a. inkluderer foredrag, debatter og workshops omkring forestillingen. Det er positivt og dejligt at vi har tilskudsydere der forstår at satse på ny og vedkommende scenekunst.

Vi glæder os særligt over at få mulighed for at præsentere en af de helt store internationale Hotel Pro Forma-forestillinger i Aarhus, en by der alt for sjældent står på vores turneplaner.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *