Hotel Pro Forma: Skønhedens krigere


Hotel Pro Forma er et internationalt produktionshus, et kunstnerisk mødested og en inkubator for tværkunstnerisk arbejde, installationskunst, performance, musikdramatik og opera. Universelle temaer sættes ind i konceptuelle, visuelle og musiske rammer, der udnytter de nyeste teknologiske og kunstneriske virkemidler.
Hotel Pro Forma forsker i kunstneriske udtryk. Vi ser vores arbejde med kunsten som en kikkert ind i materien og ud i universet. En indramning af eksistensen. Tid er afgørende.
At forestille sig fremtiden eller fortiden og, ikke mindst, at fremstille nutiden.

Den kunstneriske proces er kernen
Kernen i Hotel Pro Formas arbejde er den kunstneriske metode, som går uforandret igen fra aktivitet til aktivitet. Hotel Pro Forma udvikler koncepter i et langstrakt researcharbejde, der ofte varer ved i flere år, og som overskrider kunstarter, genrer, fag, discipliner, brancher og landegrænser. Det er en fortsat kunstnerisk undersøgelse af verden og den praktiske anvendelse af ny teknologi, som altid er kendetegnet ved en høj grad af samarbejde og samskabelse med andre aktører og kunstnere.

Hotel Pro Forma udvikler kunst med nye teknologier
Hotel Pro Formas inkubator er en ramme for udforskning og udvikling af tværkunstneriske udtryk. Inkubator-tanken er kendt fra erhvervslivet, hvor særlige programmer for iværksættere og startup-virksomheder optimerer deres betingelser for at udvikle sig og modnes. Hotel Pro Forma fungerer tilsvarende som en platform, hvor forskellige partnere, kunstarter og kombinationer af kunst og teknologi mødes og beriger hinanden.

Hotel Pro Forma har opnået stor anerkendelse
Hotel Pro Forma blev stiftet i 1985 af Kirsten Dehlholm (1945). Hun tegner stadig stedet som kunstnerisk leder og iscenesætter, og har opnået stor anerkendelse for Hotel Pro Formas nyskabende kunstneriske arbejde både herhjemme og internationalt.
Kirsten Dehlholm har vundet flere prestigefulde priser, bl.a. Reumerts Hæderspris 2015 og “The Distinguished Artist Award” af International Society of Performing Arts, maj 2015.
NEOARCTIC modtog i 2017 en Reumertpris for Årets Performance. Forestillingen var desuden nomineret for en pris i kategorien for Årets Scenedesign.

Det er håbløst at vide alt om virkeligheden. Men alligevel prøver vi hele tiden at nærme os den, omslutte den, at forstå den. Jeg bruger mine forestillinger til at udforske verden, til at undersøge virkeligheden. Vi mennesker er født som psykologiske væsener, der spørger: “Hvad er meningen, hvad handler det om?” Jeg svarer igen med en forestilling, der handler om perspektiv og tyngdekraft. Eller om barokkens tidsalder.Kirsten Dehlholm i bogen Skønhedens Hotel (2015)

Nyskabende scenekunst

Hotel Pro Formas scenekunstneriske produktion spænder vidt. Forestillingerne handler om store universelle emner som evolution, perception, perspektiv, tyngdekraft, kosmos og krig. De bliver skabt på baggrund af dybdegående research og tværgående samarbejder med kunstnere og fagfolk inden for de forskellige områder.

Hotel Pro Forma er konstant i bevægelse, men altid i grænselandet mellem billedkunst, musik og teater. I de senere år har vi i stigende grad arbejdet med store formater, med forestillinger der opføres på de store scener i både Danmark og udlandet. Særligt er samarbejdet med Europæiske operahuse om at iscenesætte klassiske og nye operaforestilllinger vokset i omfang.

Bag om NEOARCTIC

Praktikanter

For at fremme det kunstneriske vækstlag og fremelske kunstnerisk nytænkning på tværs af generationer, etablerede Hotel Pro Forma et – i dag meget populært – praktikprogram i 2011. To gange om året udvælger vi 8-10 studerende fra hele verden, som flytter til København, og i en tre måneders periode arbejder sammen med Hotel Pro Formas team og de øvrige praktikanter på holdet.

De studerende har typisk en baggrund inden for visuel kunst, lyd- og lysdesign, videodesign, arkitektur, dramaturgi og scenekunst eller arts management. De tilfører helt ny viden om tekniske muligheder inden for kunsten, og med-udvikler Hotel Pro Formas værker og scenekunstneriske produktioner. Omvendt får de et unikt indblik i Hotel Pro Formas kunstneriske metode gennem hands-on arbejde, udstillinger og undervisning, der suppleres af workshops med kunstnere og eksperter udefra.

I efteråret 2017 bidrager Hotel Pro Formas team af praktikanter blandt andet til at realisere alle aktiviterne omkring NEOARCTIC i Aarhus.

Artists in Residence Center

Hotel Pro Forma har i en årrække håndplukket kunstnere fra de nordiske og baltiske lande til at bo og arbejde i vores atelier i København i perioder af 6-8 ugers varighed. Ved gensidigt at inspirere og udfordre hinanden, deler Hotel Pro Formas team og de residerende kunstnere vigtig viden om kunstneriske redskaber og tilgange. Det åbner konstant for nye muligheder, og fremmer den kunstneriske innovation.

Indholdsmæssigt fokuserer Hotel Pro Formas Artists in Residence-program på teknologi, lyd og scenekunst. Det er et krav, at der altid skabes nye konkrete værker, der er inspireret af den seneste teknologiske udvikling.

NEOARTIC er også skabt i tæt samarbejde med internationalt anerkendte kunstnere og fagpersoner, og viser det innovative potentiale i at arbejde tværdisciplinært.

Holdet bag NEOARCTIC

Netværk

Hotel Pro Forma har altid samarbejdet bredt på tværs af fag og discipliner, og afsøgt det kunstneriske potentiale i at benytte nye teknologier. For at opnå fuld indsigt i muligheder og tendenser, trækker vi på viden og erfaringer fra kunstneriske og videnskabelige institutioner i hele verden. Vi udvikler og styrker hele tiden vores netværk, og er begyndt at teame endnu mere systematisk op med både uddannelses- og forskningsinstitutioner samt private virksomheder, der beskæftiger sig med kunst og teknologi.

Aktuelt er Hotel Pro Forma ved at etablere et partnernetværk, der skal fremme teknisk nytænkning både generelt og inden for scenekunsten. Partnerne deltager blandt andet i to årlige seminarer, løbende workshops, “job swopping” og fælles tech-demonstrationer, som Hotel Pro Forma afholder for at understøtte netværkets innovative kraft.

Samarbejdspartnere fra forskellige fag og brancher har også været med til at give NEOARCTIC sin endelige, nyskabende form.

Samarbejdspartnere under NEOARCTIC

Bidrager til udvikling af scenekunsten

Kirsten Dehlholm og Hotel Pro Formas team er aktive formidlere af Hotel Pro Formas aktiviteter. Ved løbende at deltage på konferencer, seminarer, undervisningsprogrammer og andet, giver vi interesserede i både Danmark og udlandet indsigt i vores erfaringer med kunst og ny teknologi, og stimulerer derigennem til yderligere kunstnerisk innovation.

Som noget nyt afholder Hotel Pro Forma selv fire store seminarer for et fagprofessionelt publikum i sæsonen 2017/18. Seminarerne sætter fornyet fokus på grænserne mellem lyd og musik, scenekunst og musikdramatik, og skal styrke den eksisterende vidensudveksling på området.

Et af de fire seminarer bliver afviklet i forbindelse med opførslen af NEOARCTIC i Aarhus. Kirsten Dehlholm repræsenterer også Hotel Pro Forma på konferencen RE-Value i samme periode.

Se kalender med alle arrangementer